MUSİCAN HAKKINDA

1992 yılında Halep’te münşid bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi ve ilahilere büyük ilgi duyan bir ailede yetişti. 2003 yılında, abisi Mohamad Muslimani’ den vurmalı çalgılarda ritim ve usul esaslarını öğrenmeye başlayarak bu alandaki ilk adımlarını attı. Bu zaman zarfında, dahil olduğu ilahi gruplarında profesyonel olarak def çaldı. İbrahim 2006 yılında hem dini hem de dini olmayan müzikal eserleri toplamaya başladı. Bu süreçte sözlü aktarıma dayanan, unutulmaya yüz tutmuş, nadide muvaşşahat, kudud, makamat, ritimler ve müzikal el yazmaları ve kayıtların çözümlenmesine odaklandı.

İbrahim; Suriyeli büyük besteci Omar Batesh’in (1885-1950) üç öğrencisinin her birinin öğrencisi olma şansına sahip oldu. Üstad Hassan Bassal büyük üstadın nadir Muvaşşahat ve Kudud eserlerinin yanısıra sadece kendisine miras kalmış ve gönül vasıtasıyla taşıyıp aktardığı, gün yüzüne çıkmamış “Hicaz-ı Natık” adlı makam serisi ve usullerin el, kol, ayak hareketleri ile temsil edildiği Halepli Samah adlı geleneksel dansın esaslarını İbrahim’e aktardı. İbrahim, Üstad Fakher Nayyal’dan Samah dansına ait farklı serilere de ulaştı. Üstad Zuheir Meniny’den Suriye’de neredeyse unutulmuş olan Reşidi tarikatının fasılları ve  bazı Muvaşşahat ve ilahiler öğrendi. Üstad Mohamad Fateh Abu Zaid’den Dhikr ilahilerinin temellerini ve eski usulleri de öğrendi. Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Türk Sanat Musikisi usul, icra, solfej ve genel Türk Musikisi kursunu başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmıştır. Son yıllarda İbrahim, Üstad Seifaddin Zein Al-Abedin ile Osmanlı Müziği ve ritimleri, Şark Müziği Nazariyatı, ud icrası ve müzik etiği üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

HABER VE MÜZİKAL BİLGİ